Habartline

Školství a zdravotnictví

Slezská universita v Opavě

autor projektu: Slezská universita v Opavě
použité produkty: HALLA

Pár slov o projektu přímo od jeho autora ing.arch. Luky Križka:

Projekt řeší problém nedostatečného infrastrukturního zázemí Slezské univerzity v Opavě (SU) pro zajištění kvalitní výuky, posílení otevřenosti, posilování mezinárodní spolupráce a zvýšení zájmu o studium na univerzitě. Cílem projektu bylo vytvořit vysoce kvalitní zázemí na Slezské univerzitě prostřednictvím zkvalitnění interiérového, audiovizuálního a dalšího vybavení a zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU. Projekt podporuje rozvoj mezinárodní spolupráce a posiluje atraktivity studia na Slezské univerzitě. Díky projektu bylo významným způsobem podpořeno vnímání SU jako moderní a progresivní univerzity rodinného typu, která poskytuje mezinárodně konkurenceschopné vzdělání.

Předmětem naší dodávky byl návrh a vypracování projektu atypických prvků mobiliáře a jeho zapracování do stávajících prostor budovy rektorátu bez nutnosti větších stavebních zásahů do budovy. Objekt rektorátu se nachází v centru Opavy, na nároží ulic Na rybníčku a Olbrichovi, s hlavní fasádou obrácenou do náměstí Republiky.

Honosná klasicizující budova, původně vojenské velitelství s tanečním reprezentativním sálem z první čtvrtiny minulého století univerzitě slouží od roku 2003. Materiálovým a tvarovým řešením navrženého interiéru citlivě navazujeme na reprezentativní charakter historické budovy a podporujeme její neoklasicistní vzhled. K vnitřní bohatě štukové výzdobě stěn a stropů jsme vložili odlehčený typ mobiliáře vytvořený ze subtilní jasanové konstrukce s rákosovým výpletem. Vzhledem k rozměrově drobnějším prostorům vytváří tento typ mobiliáře ve frekventovaných komunikačních uzlech dostatek soukromí všem uživatelům a přesto prostor svojí působností nezaplňují. Důležitým bodem bylo rovněž nové kvalitní nasvětlení všech prostor.

A váš projekt?

+420 608 330 059

Studio
Hanusova 1537/1a
Praha 4 - Michle